Grono Pedagogiczne

Dyrekcja mgr Wiesław Stanik
mgr Marta Młynarczyk
dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły
Pedagog szkolny

mgr Marta Kempny

mgr Lucyna Klag

Psycholog mgr Elżbieta
Orzeł - Pociecha
Logopeda mgr Maria Królik
Biblioteka mgr Beata Burnus
mgr Bernadeta Wrona
Wychowawca świetlicy

mgr Kinga Sułkowska

mgr Magdalena
Oleksy-Piórkowska

Oddziały przedszkolne


mgr Bernadetta Czachurska

mgr Anna Kaleta

Kształcenie zintegrowane

mgr Urszula Juszkiewicz
mgr Ewa Kęska
mgr Ewa Król
mgr Bernadetta Świerczek
mgr Joanna Tokarczyk
mgr Ewa Bochniarz

mgr Magdalena Kordeczka

Nauczyciel wspomagający

 

Nauczanie indywidualne mgr Lucyna Witkowska
Język polski

mgr Renata Hasior
mgr Katarzyna Florek
mgr Monika Gąsiorek
mgr Izabella
Sułkowska - Pieczonka

mgr Magdalena Romankiewicz

Język angielski

mgr Justyna Klimek
mgr Joanna Krasek-Mitana
mgr Edyta Rapacz

 mgr Anna Śmiałek

Język francuski mgr Marta Młynarczyk
Język niemiecki mgr Anna Szewczyk
Matematyka mgr Lucyna Abram
mgr Anna Czech
mgr Halina Poręba
mgr Agnieszka Witek
Historia mgr Beata Kaczmarczyk
mgr Katarzyna Florek
Przyroda mgr Anna Sarapata
mgr Małgorzata Cedzidło
Biologia mgr Małgorzata Cedzidło
Geografia mgr Krystyna Stanik
mgr Wiesław Stanik
Chemia mgr Anna Sarapata
Fizyka

mgr Izabela Lenart

Informatyka

mgr Daniel Smoter

mgr Marian Wójtowicz

Plastyka

mgr Joanna Tokarczyk
mgr Beata Mamak

mgr Magdalena Kordeczka

Muzyka mgr Beata Mamak
Wiedza o społeczeństwie mgr Katarzyna Florek
Technika mgr Marian Wójtowicz
Wychowanie fizyczne mgr Barbara Strug
mgr Urszula Siciarz
mgr Wiesław Lachor
mgr Paweł Kasiński
Gimnastyka korekcyjna mgr Katarzyna Kot
Religia

ks. Tadeusz Śmierciak
ks. Jarosław Gieniec
Halina Wieczorek

s. Anna Zarzeka