Dyrekcja

mgr Wiesław Stanik - dyrektor szkoły

 


 mgr Marta Młynarczyk - wicedyrektor szkoły