Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej 2018/2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej informuje,
że w dniach od 1.02.2018r. do 16.02.2018r., w godz. od 8:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły będą przyjmowane zgłoszenia dzieci urodzonych w 2011 roku i zamieszkałych na terenie obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

Zgłoszenia mogą również złożyć rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, pod warunkiem, że dziecko uczęszczało do naszego oddziału przedszkolnego.

Zgodnie z art. 36.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może również rozpocząć dziecko sześcioletnie pod warunkiem, że:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej

  • lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Prosimy rodziców o dopełnienie obowiązku zapisu dzieci w wyżej podanym terminie.

Do wniosku o zgłoszeniu dziecka należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

 

W załączeniu:

  • Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej Pobierz

  • Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej Pobierz

  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania Pobierz

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, uczęszczającego w roku szkolnym 2017/2018 do oddziału przedszkolnego w szkole, w której składany jest wniosek. Pobierz