Rekrutacja do szkoły podstawowej

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Szanowni Rodzice

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej informuje, że w dniach od 30.03.2017 (czwartek) do dnia 4.04.2017 (wtorek) prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2010 do klas pierwszych szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły oraz dzieci spoza obwodu, które uczęszczają do naszych oddziałów przedszkolnych. Zapisy prowadzone będą
w sekretariacie szkoły w godz. 730 do 1530. Wnioski do zapisu można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także  rozpocząć dziecko , które
w danym roku szkolnym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli:

  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny , 
    w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Prosimy bardzo rodziców o dopełnienie obowiązku zapisów w podanym wyżej terminie.

Po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu czyli po 5.04.2017r. ustalony zostanie harmonogram rekrutacji do klas pierwszych dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych. Szczegółowe terminy zostaną podane Państwu do wiadomości.

W załączeniu:

 


 

  1. Zgłoszenie nr 1 dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy
    I szkoły podstawowej. Pobierz

  2. Oświadczenie do zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej. Pobierz

  3. Wniosek nr 2 o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, uczęszczającego w roku szkolnym 2016/2017 do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek. Pobierz

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej

 

Ulice: Błękitna, Biskupa Piotra Bednarczyka, Ceglarska, Ciasna, Darniowa, Dębowa, Doktora Józefa Bugaja, Fabryczna, Franciszka Bujaka, Jana Cepielika, Janusza Kusocińskiego, Józefa Beka, Józefa Piłsudskiego(numery parzyste od nr 18 do końca ulicy, numery nieparzyste od nr 53 do końca ulicy), Graniczna, Kamienna (od nr 1 do nr 11), Krakowska, Kwiatowa, Leopolda Węgrzynowicza, Lisia, Lipowa, Metalowców, Mieczysława Myconia, Miła, Pod Górą, Rzeczna, Słoneczna (lewa strona numery nieparzyste od nr 1 do końca ulicy), Skrudlak, Stanisława Małachowskiego, Stroma, Sucha, Tarnowska (numery parzyste od nr 2 do nr 18, numery nieparzyste od nr 1 do nr 15),Walentego Gawrona, Wierzbowa, Widok, Willowa, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Władysława Orkana, Wójtowicza, Zadziele, Zacisze, Zdzisława Mączyńskiego, Żuławskiego.