Rekrutacja do klasy I sp oraz oddziałów przedszkolnych dla dzieci spoza obwodu szkoły