Rekrutacja do klasy I sp oraz oddziałów przedszkolnych dla dzieci spoza obwodu szkoły

Szanowni Rodzice

 

    Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej informuje, że w dniach od 05.04.2017 do 11.04.2017r. przyjmowane będą wnioski do postępowania rekrutacyjnego dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły oraz dzieci z terenu miasta do oddziałów przedszkolnych. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godz. 730 do 1530. Wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i procedury rekrutacji zamieszczone są w załączonej informacji organu prowadzącego szkołę.

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa o rekrutacji do szkół podstawowych dzieci spoza obwodu szkoły Pobierz
Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły Pobierz
Oświadczenie do wniosku o przyjęcie do klasy I Pobierz
 

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa na rok szkolny 2017/2018. Pobierz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Pobierz

Załącznik do wniosku o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Pobierz